De alert online campagne was voor het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) de aanleiding om aandacht te besteden aan de awareness van medewerkers voor informatiebeveiliging. Rond de Alert Online actieweek heeft Vest voor dit ziekenhuis een op maat gemaakte Awareness Campagne samengesteld.

We zijn deze campagne gestart met een ronde van de Vest Awareness Game. Deze game is feitelijk een quiz waarbij gebruik gemaakt wordt van spel en competitie tussen afdelingen. In samenspraak zijn de verschillende onderwerpsgebieden besproken zoals, privacy, wachtwoorden, clean desk, etc. De Awareness Game heeft naast een toetsend ook een lerend effect gehad op deelnemers. Naast deze eerste speelronde zijn er verspreid rond de actieweek nog twee speelrondes geweest.

Naast de game bestond deze campagne uit de volgende onderdelen:

Mystery Guest bezoeken

We zijn op verschillende momenten op zoek gegaan naar (privacy) gevoelige informatie, niet afgesloten kantoren en werkplekken, onvergrendelde computers, achtergelaten wachtwoorden, toegangsbadges, bedrijfsfkleding, etc. De resultaten hiervan zijn vastgelegd op foto’s.

Phishing

Middels een valse actie hebben we wachtwoorden proberen te bemachtigen van personeelsleden. Hiervoor hebben we een vals mailtje opgesteld en een webpagina gemaakt waar medewerkers hun persoonsgegevens en wachtwoord konden achterlaten.

Social Media scan

Middels een Social Media scan hebben we onderzocht welke gevoelige informatie te vinden was op openbare media kanalen.

Social Engineering

Mede aan de hand van de social media scan hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt en uitgevoerd om telefonisch gevoelige informatie te bemachtigen.

 

Resultaat

Middels deze resultaten heeft het betreffende ziekenhuis een goed beeld gekregen van de weerbaarheid van de medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden welke verbeterpunten er mogelijk zijn waarop het RKZ zich in de toekomst kan richten.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
 office@vest.nl

Awarenessteam RKZ:

"De week van de informatiebeveiliging die we in samenwerking met Vest hebben georganiseerd heeft een zeer positief effect gehad binnen het ziekenhuis. Er zijn veel ogen open gegaan en er is enthousiast gereageerd op de quiz en de andere campagneonderdelen.

Dankzij de ondersteuning van Vest is het gelukt om inspirerende dagen te organiseren die het begin zijn van het creëren van continue awareness."