Vest is pionier in informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is niet zomaar een van de vele diensten, security is het kloppende hart van Vest. Stilvallen is geen optie voor Vest in deze continu veranderende wereld. De aanpak van security moet voortdurend aangepast worden aan veranderende bedreigingen. Vest beschikt over professionals die altijd uitgedaagd worden om voorop te blijven lopen.

Informatiebeveiliging als business 'enabler'

Vest gelooft in Business Information Governance waarin maatregelen op architecturele, technische en organisatorische vlakken niet als een bedreiging worden gezien, maar als business enabler geïntegreerd worden in reguliere bedrijfsprocessen.

 

Security die staat als een huis

Vest komt bij het testen van applicaties nog vaak security risico’s tegen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden in de ontwerp- en bouwfase. Repareren is in de praktijk duurder dan goed bouwen. Vest biedt ontwerpers en ontwikkelaars daarom ook ondersteuning en training in het goed bouwen van applicaties.

 

Security is mensenwerk

Vest ziet mensen niet slechts als gebruiker, maar vooral als mens. Hoe goed security ook is ingeregeld en of dit met veel of weinig techniek wordt ondersteund: security blijft mensenwerk.

 

Betrokken & eerlijk

Vest denkt mee met opdrachtgevers. Vest durft vragen te stellen en door te vragen om tot de kern van een vraagstuk te komen. Vest houdt altijd rekening met de doelstellingen van een bedrijf of instelling en durft ook uit te spreken welke diensten/maatregelen nodig of juist overbodig zijn.

 

Betrouwbaar & integer

Vest professionals geven via certificering aan te beschikken over ruime kennis en ervaring. Bedrijven en instellingen die bij Vest diensten afnemen stellen zich kwetsbaar op, hiervoor is vertrouwen nodig. Naast certificering zijn Vest professionals gescreend en hebben een onberispelijke staat van dienst.

Meer weten?

Neem contact op met Luc Hullegie, voor meer informatie over Vest en haar diensten.

 

Luc Hullegie
+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl

"Informatiebeveiliging is geen eiland, het is verweven in bedrijven en instellingen."

Een greep uit onze klanten