Een integrale gesimuleerde cyberaanval op uw organisatie wordt ook wel ‘red teaming’ genoemd. Een Red Team test brengt de weerbaarheid van uw organisatie in kaart, waarmee u inzicht krijgt in ‘real-world’ aanvalspaden.

Multidisciplinair

Tijdens een Red Team test worden alle mogelijke manieren om ‘binnen te komen’ onderzocht en beoordeeld. Een Red Team test kan om die reden ook wel multidisciplinair genoemd worden. De fysieke beveiliging wordt getest (kunnen kwaadwillenden zich toegang verschaffen tot het pand en vertrouwelijke ruimtes/informatie), er kan gebruik gemaakt worden van penetratietest methodieken (het doorbreken van de beveiliging van informatiesystemen), en er kunnen social engineering activiteiten ingezet worden.

 

Kruisbestuiving

Het voordeel van deze integrale manier van testen, is dat de uitkomsten van deelonderzoeken input kunnen zijn voor de andere deelonderzoeken. Echte hackers schuwen deze manier van werken ook niet. De ‘kruisbestuiving’ die tijdens een Red Team test plaats vindt, beïnvloedt de resultaten in positieve zin. De weerbaarheid van uw organisatie tegen cyberaanvallen wordt op zijn best getest.

 

Zwakste schakel

De manier waarop hackers ‘binnen’ kunnen komen, zal hen niet veel interesseren. Zij zoeken naar de zwakste schakel in uw verdediging. De integrale benadering van een Red Team test brengt de zwakste schakels aan het licht.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl