Uw webapplicatie kan om diverse redenen veel bezoekers trekken, zoals marketingacties of media-aandacht. Er zijn tal van redenen te bedenken waardoor uw site gevraagd en ongevraagd aandacht krijgt. De ‘load’ moet wel worden verwerkt.

Wanneer wordt de site traag of nog erger, wanneer gaat de site onderuit? Voor bezoekers zijn trage of onbereikbare sites erg vervelend.


Load Stress Test

Hoe houdt de website zich onder een bepaalde hoeveelheid bezoekers? De test is zeer geschikt om inzicht te krijgen in de performance van publiek bereikbare webapplicaties.


Hoe werkt een Load Stress Test?

Bij load / stress testen kan een oplopend bezoekersaantal worden gesimuleerd, waarbij uiteindelijk een ‘breekpunt’ bekend wordt. Vest stelt samen met u deze acceptatiecriteria vast.

Het voornaamste doel van het testen van een webapplicatie is het meten van de performance van de webapplicatie tegen de criteria ervan. Dit wordt gemeten door een combinatie van gebruikerservaring en verbruik van systeembronnen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl