Vest voert met haar team van securitytesters en auditors dagelijks beveiligingsonderzoeken uit waarmee inzicht wordt verkregen in de beveiligingsstatus van uw IT omgeving. Vaak richten deze tests zich op techniek, maar het kan ook op processen en houdingen gericht zijn.

Inzicht in de beveiligingsstatus van uw IT omgeving is van belang om risico’s te kunnen identificeren, deze te beoordelen binnen de context van het risicoprofiel van de organisatie, en te kunnen beslissen over maatregelen.

Vest security tests

Vest biedt een uitgebreid aantal soorten security tests aan. Afhankelijk van het doel en de gewenste diepgang van onderzoek wordt met u bepaald welke testopstelling en scenario het beste aansluit op uw wensen en verwachtingen.

Vulnerability Assessment

Dagelijks worden er kwetsbaarheden ontdekt in software, besturingssystemen, netwerkapparatuur etc. Het opsporen van deze kwetsbaarheden in systemen is vaak het begin voor hackers.

Lees verder >

Continuous Security Testing

Dagelijks worden nieuwe kwetsbaarheden in systemen en applicaties bekend. Het is daarom van belang dat het identificeren van nieuwe kwetsbaarheden in een continu proces geborgd is.

Lees verder >

Mystery guest

Een Mystery Guest legt niet alleen lekken in de fysieke beveiliging bloot, maar geeft ook inzicht in houding en gedrag van uw medewerkers als het gaat om ‘visite’ van ongenode gasten.

Lees verder >

Penetration Test

De penetratietest is de meest tot de verbeelding sprekende vorm van beveiligingsonderzoek. Onze security engineers simuleren hierbij een daadwerkelijke ‘hack’.

Lees verder >

Source Code Review

Onveilige programmacode is een van de belangrijkste oorzaken van security incidenten. Onderzoek van deze source code is een grondige manier om programmeerfouten te identificeren.

Lees verder >

Red Team Test

Een integrale gesimuleerde cyberaanval op uw organisatie wordt ook wel ‘red teaming’ genoemd. Een Red Team test geeft u inzicht in ‘real-world’ aanvalspaden.

Lees verder >

Load / Stress Testing

Hoe houdt de website zich onder een bepaalde hoeveelheid bezoekers? De test is zeer geschikt om inzicht te krijgen in de performance van publiek bereikbare webapplicaties.

Lees verder >

Application Security Testing

De toepassing van applicaties heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Het gebruik brengt gemak met zich mee, maar heeft wel als voorwaarde dat het veilig dient te gebeuren.

Lees verder >

Social Engineering

Social Engineering is een bekende werkwijze van (cyber)criminelen waarbij wordt ingezet op de ‘zwakste schakel’: de mens.


Lees verder >