Het volledig voorkomen van beveiligingsincidenten is vrijwel onmogelijk. Mocht het zo ver komen, dan is het van belang dat er voldoende relevant bewijs veiliggesteld kan worden om onderzoek uit te kunnen voeren.

Digitaal bewijs

Veel van onze handelingen verrichten we digitaal. Op een computer, laptop, tablet, smartphone, etc. Op elk van deze gegevensdragers laten we zo onze ‘digitale sporen’ na. Sporen die in een onderzoek van pas kunnen komen. Digitaal bewijs kan dan ook verschillende vormen aannemen; van een volledige forensische kopie van een gegevensdrager, tot logbestanden van een server. De vraag is echter of de digitale sporen voldoende zijn om een gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren.

 

Voorbereid zijn op onderzoek

Forensic readiness betekent dat een organisatie zo is ingericht dat een digitaal forensisch onderzoek kan plaatsvinden. Hoewel er vele verschillende soorten onderzoek te bedenken zijn, kunnen generieke typen digitaal bewijs onderkend worden die in elk onderzoek van belang zijn. Vest onderzoekt de inrichting van de geautomatiseerde omgeving, de wijze waarop digitaal bewijs in uw organisatie kan worden achterhaald en op welke punten de bewijsvergaring verbeterd kan worden.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl