Beveiligingsincidenten kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Sommige incidenten zijn zo ernstig, dat gespecialiseerd digitaal forensisch onderzoek nodig is. De uitkomsten van het digitaal forensisch onderzoek kunnen als bewijs dienen voor juridische vervolgstappen.

Digitaal bewijs is kwetsbaar

Er wordt digitaal meer opgeslagen dan u wellicht denkt. Het is om die reden dat bewijs uit computers, netwerken, smartphones en alle andere denkbare gegevensdragers zeer waardevol kan zijn in een onderzoek. Digitaal bewijs is tegelijkertijd erg kwetsbaar voor aantasting. Onzorgvuldige omgang kan er voor zorgen dat het bewijs wordt aangetast en/of aangepast. De bewijskracht is daarmee voorgoed weg.

 

Soorten onderzoek

Vest heeft ruime ervaring in onderzoek tegen computersystemen (cybercime, hacking en incident response). Daarnaast heeft Vest ervaring in onderzoeken waarbij misbruik is gemaakt van geautomatiseerde omgevingen, zoals fraude-onderzoek, misdragingen van medewerkers, uitlekken van vertrouwelijke gegevens, overtredingen van het concurrentiebeding, valse facturen of pesten / lastigvallen.

 

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie

Particulier (forensisch) onderzoek mag in Nederland alleen plaatsvinden door bedrijven die over een vergunning beschikken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vest beschikt over deze vergunning en is bekend onder het Particulier Onderzoeks Bureau (POB) nummer 1452.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl