Vest voert audit- en toetsingswerkzaamheden uit met gecertificeerde, gespecialiseerde en ervaren adviseurs. Vest heeft ruime ervaring in het uitvoeren van compliance audits op (inter)nationale security, privacy en business continuity management standaarden.

Audit

Een formeler karakter van het beoordelen van de beveiliging wordt uitgevoerd tijdens een audit. Hierbij is een norm of een standaard het uitgangspunt waartegen wordt getoetst. De Vest consultants voeren security audits uit tegen ISO27001/2, NEN7510, de Logius DigID-normen, de 'ICT Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties' van het NCSC, etc.

 

Risico gebaseerd

Auditors beoordelen security maatregelen en rapporteren eventuele bevindingen in een voor het management prettig leesbaar rapport. Bij een controle van een managementsysteem rapporteren de auditors of de organisatie gereed is voor certificering.

 

Technische audits

Vest heeft naast het toetsen van managementstandaarden ervaring in het verrichten van technische security assessments op netwerk infrastructuren, servers, databases en applicaties. In organisaties waar Vest een audit programma levert geven wij aanvullend op individuele rapportages een jaarlijkse samenvatting van de volwassenheid van uw informatiebeveiliging.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl

Privacy Assessment

Privacy krijgt tegenwoordig veel aandacht, de bescherming van persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. Vest heeft gecertificeerde privacy officers in dienst.

Lees verder >