Inzicht in de status van informatiebeveiliging is cruciaal om risicogebieden te kunnen identificeren. Security tests en security audits zijn geschikte middelen om kwetsbaarheden te identificeren in IT systemen, processen en/of menselijke gedragingen.

Security testing

De (technische) securitytests van Vest richten zich op het identificeren van kwetsbaarheden in IT-omgevingen. Dit kunnen webapplicaties zijn, maar ook interne netwerken, de internet facing systemen, tot aan mobiele applicaties. We onderzoeken de technische beveiliging door middel van penetratietesten, vulnerability assessments, code-reviews, load / stress tests. De weerbaarheid van uw organisatie stellen we op de proef gedurende zogenaamde 'red team' tests, of door een bezoek van een mystery guest. Lees verder >

 

Security toetsing

Een formeler karakter van het beoordelen van de beveiliging wordt uitgevoerd tijdens een audit. Hierbij is een norm of een standaard het uitgangspunt waartegen wordt getoetst. De Vest consultants voeren security audits uit tegen ISO27001/2, NEN7510, de Logius DigID-normen, de 'ICT Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties' van het NCSC, etc. Lees verder >

 

Forensics

Beveiligingsincidenten kunnen nooit volledig worden voorkomen. Het is van belang dat er voldoende relevant bewijs veiliggesteld kan worden mocht het toch zo ver komen. Vest is ervaren in divers digitaal forensisch onderzoek. Daarnaast kan Vest u ondersteunen in het inrichten van de organisatie zodat digitaal forensisch onderzoek kan plaatsvinden. Lees verder >

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl

Tests

Vest biedt een uitgebreid aantal soorten security tests aan. Afhankelijk van het doel en de gewenste diepgang van onderzoek wordt met u bepaald welke testopstelling en scenario het beste aansluit op uw wensen en verwachtingen.

Lees verder >

Audits

Vest voert audit- en toetsingswerkzaamheden uit met gecertificeerde, gespecialiseerde en ervaren adviseurs. Vest heeft ruime ervaring in het uitvoeren van compliance audits.

Lees verder >

Forensics

Beveiligingsincidenten kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Sommige incidenten zijn zo ernstig, dat gespecialiseerd digitaal forensisch onderzoek nodig is.


Lees verder >