Inzicht in het risicoprofiel van uw organisatie is een continu proces. Vest heeft een aantal door ISACA gecertificeerde risk managers in dienst. Zij doen risico-analyses bij klanten of werken als Operational Risk Manager.

Inzicht noodzakelijk

Regelmatig komen er security incidenten in het nieuws. Het bewijst de noodzaak om beveiligingsrisico’s inzichtelijk te hebben en hierover ‘in control’ te zijn. Beveiligingsincidenten, datalekken en hacks kunnen organisaties schade toebrengen, zoals reputatieschade of schade toegebracht aan het klantvertrouwen. Het verlies van persoonsgegevens (we spreken dan over een datalek) kan bovendien flinke boetes opleveren, oplopend tot ruim acht ton. Genoeg drijfveren om risico’s in een proces te borgen.

 

Standaarden

Vest helpt bedrijven met het inrichten van risk management volgens algemeen geaccepteerde standaarden als ISO 31000 (risk management) en ISO27005 (information security risk management).

 

Managen van risico’s

Risicomanagement gaat over het ‘in control’ zijn. Het identificeren, mitigeren en monitoren van informatiebeveiligingsrisico’s worden geborgd in een continu proces. De Vest consultants helpen u een risico-management proces in te richten, maar kunnen ook functioneren als interim security risk managers als dit proces al is ingericht.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl