Informatiebeveiliging (security) als activiteit is een ongoing proces, maar begint vaak als een project. Een project kent over het algemeen een kop en een staart en heeft duidelijke deliverables. Regelmatig betreft een dergelijk informatiebeveiligingsproject de eerste prioriteiten, quick-wins en de implementatie van technische maatregelen om vervolgens overgedragen te worden naar de beheersorganisatie.

Projectmanagement

Om een project succesvol te starten en af te ronden is het noodzakelijk om gebruik te maken van project management methodieken. De voorkeur heeft de inzet van industriestandaarden, zoals bijvoorbeeld Prince2. Verder is het belangrijk dat de projectleider enerzijds projectmanagement skills bezit en anderzijds op (security) inhoud, projectbeslissingen kan beargumenteren en beoordelen.

 

Competenties

Een projectleider binnen het informatiebeveiligingslandschap dient de scope van het project, vergezeld met de deliverables te begrijpen. Communicatie en samenwerking met betrokken stakeholders gaan hand in hand en het adequaat optreden bij problemen en escalaties spreekt voor zich.

 

Vest projectleiders

Naast vakinhoudelijke specialisten zijn Vest medewerkers ook ervaren projectleiders die security projecten kunnen leiden en dagelijks deze projecten kunnen managen. Elementen als security en risk management, governance, identity en accessmanagement en security assessments behoren tot de standaarduitrusting van onze projectleiders. Door de inhoudelijke kennis en ervaring wordt het projectteam met een no-nonsense mentaliteit gestimuleerd tot kwalitatieve en tijdige oplevering. Afhankelijk van de specifieke wensen, de impact en het type security project biedt Vest de security projectleider die het beste aansluit bij uw organisatie.

 

Vest intake

Vóór de start van elk project is het belangrijk om de opdrachtbeschrijving, de opdrachtgever en de scope helder te hebben. Dit kan vervelende discussies achteraf voorkomen. Mede hierom vindt er altijd een Vest intake plaats om deze zaken helder te krijgen en hier op de juiste manier te anticiperen met mensen en middelen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl