Voor organisaties die het proces informatiebeveiliging naar een hoger niveau willen brengen, maar niet beschikken over de juiste resources, biedt Vest een abonnement of strippenkaart. Op deze wijze is het mogelijk om over security management expertise te beschikken.

De beste match

Afhankelijk van de specifieke wensen biedt Vest de security manager die het beste aansluit bij uw organisatie. Organisaties die een parttime security manager willen inzetten maken met Vest afspraken over het aantal dagen per week en het type werk dat gedaan moet worden.

"Wel de lusten, niet de lasten"

Taken en activiteiten

 De security managers van Vest zijn onder andere inzetbaar voor de volgende typen werkzaamheden:

•    Interim IT security management, optimaliseren IT security landschap, opstellen jaarplan en begroting, ontwikkeling en implementatie van IT security strategie;
•    Uitvoeren (operationele) risico-analyses;
•    Inrichten IT security management volgens ISO 2700x, COBIT, ITIL, BIR, BIG, e.a.;
•    Opzetten en implementeren van IT security maatregelen die voortkomen o.a. uit het informatiebeveiligingsbeleid, data/informatieclassificatie en andere beleidsdocumenten met security aspecten;
•    Aansturen van IT security implementatie (rol projectleider);
•    Managen van security / penetratietests en opvolging;
•    Alignment van security in Business, architectuur en infrastructuur;
•    Planning en begeleiding van (interne) security Audits.

 

Resultaat

Door de inzet van de security managers van Vest komen en blijven organisaties in-control op het gebied van informatiebeveiliging. Een directe spin-off is dat de kosten transparant en voorspelbaar worden en er inzicht ontstaat in de risico’s en kwetsbaarheden van het informatielandschap (administratief, technisch en fysiek). Op deze manier kunnen er weloverwegen beslissingen worden genomen t.a.v. te nemen (tegen)maatregelen.  

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl