Security (informatiebeveiliging) is een belangrijke succesfactor bij het uitvoeren van strategische doelstellingen van een organisatie. Door een integrale alignment / afstemming te realiseren tussen de business en security kunnen strategische doelstellingen veilig gepland, ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

Focus

De historisch leidende rol van de ICT afdeling in security is geleidelijk aan het verschuiven richting de business.
De vertaling van strategische doelstellingen naar concrete tactische- en operationele securitydoelstellingen ontbreekt echter vaak nog in organisaties. Dit wordt veroorzaakt door geen of onjuiste afstemming tussen de business en security.

 

Impact

De gevolgen van het ontbreken van deze afstemming tussen de business en security kunnen groot en negatief van aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn financiële consequenties, non-compliancy, privacy issues, etc.

Afstemming

Afstemming tussen de business en security, en een integrale security aanpak levert een daadwerkelijke bijdrage aan het behalen van organisatiedoelstellingen. Hierdoor is het mogelijk een kosten-efficiënt en gestandaardiseerd business security programma te implementeren.

Best practices

Vest ondersteunt haar klanten door enerzijds gebruik te maken van best practices en industriestandaarden binnen het security landschap en anderzijds door haar jarenlange kennis en ervaring. Onze Vest consultants zijn in staat om de business en security met elkaar te verbinden zodat organisatiedoestellingen gerealiseerd kunnen worden.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl