Binnen het speelveld van informatiebeveiliging spelen certificeringen van organisaties een belangrijke rol. Een certificering geeft immers aan hoe belangrijk een organisatie het onderwerp informatiebeveiliging vindt (al dan niet vrijblijvend) en laat zien dat men substantiële maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan een dergelijke certificering. Het is het toetsen van uw informatiebeveiliging volgens (inter)nationale normen.

Certificering / Norm

Er zijn diverse certificeringen en normen met verschillende doelen. Bij een certificering tegen de norm ISO27001 (en bijbehorende 'best practices' ISO27002) gaat het over de toetsing van een managementsysteem voor informatiebeveiliging, dat wil zeggen de wijze waarop het management de informatiebeveiliging in een organisatie beheerst. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De norm NEN 7510 :2011 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

 

Voorbereidingen

Een belangrijke stap bij de voorbereidingen is het bepalen van de positie van het proces informatiebeveiliging ten opzichte van een bepaalde certificering of norm. Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar de organisatie staat en wat er nog gerealiseerd moet worden om gecertificeerd te worden of te voldoen aan een bepaalde norm.

 

Werkwijze: focus op resultaat

Vest helpt organisaties bij de voorbereidingen bij een certificeringsproces. Onze medewerkers zijn vakinhoudelijke specialisten die goed in staat zijn de hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden. Een certificeringsproces lijkt een grootschalig en fors proces. Vest consultants hebben een focus op resultaat zonder daarbij de mensen uit het oog te verliezen. Vest consultants streven daarnaast naar een slagvaardig en efficient gebruik van beschikbare resources (mensen en middelen).

"Vest, de stille kracht achter uw ISO27001 certificaat"

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl