Het doel van Business Continuity Management (BCM) is zo effectief mogelijk reageren op crisissen. Om bedrijfskritische (primaire) processen én de continuïteit van een organisatie te waarborgen dienen potentiële bedreigingen in kaart gebracht te worden, om hier vervolgens de juiste maatregelen tegenover te zetten.

Crisis

Binnen BCM wordt een crisis beschouwd als een oorlogssituatie. Sprake kan zijn van calamiteiten waarbij verlies van mensen, middelen, reputatie en financiën van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn natuurrampen, brand, terroristische acties, langdurige stroomstoringen, overstromingen, pandemie, etc..

 

Aanpak Business Continuity Management

Het is van essentieel belang en spreekt voor zich dat organisaties zich voorbereiden op dergelijke crisissen. Vest kan organisaties ondersteunen met het integraal opstellen, testen en onderhouden van Business Continuity Plannen (BCP). Het sleutelwoord hier is multidisciplinair. Medewerkers van diverse afdelingen en niveaus worden door Vest BCM specialisten betrokken zodat er een integraal BCP ontstaat en er geen blinde vlekken ontstaan.

 

Disaster Recovery Institute (DRI)

Business Continuity Management specialisten van Vest zijn getraind en gecertificeerd door het Disaster Recovery Institute (DRI). Bij het implementeren van BCM gebruikt Vest de best practices van het DRI en/of ISO22301 en ISO22313. Daarnaast heeft Vest ruime ervaring met het inrichten van hot sites, het opzetten van een crisis management organisatie en het onderhouden van BCP’s en DR scenario's.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl