Veel bedrijven maken al gebruik van cloud computing zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Projectteams delen documenten via Dropbox en Basecamp. De mailbox zit vol en de weg naar Gmail is al snel gevonden.

Cloud

Werknemers gebruiken gratis cloud applicaties zoals Facebook, Twitter en Evernote. Vaak zijn werknemers zich nauwelijks bewust van de risico’s. Naar alternatieven van de interne IT afdeling wordt vaak niet geïnformeerd. Er ontstaat op deze manier een wildgroei in het gebruik van cloud applicaties en nauwelijks aansturing hierop.

 

Cloud Security Governance

Om grip te krijgen op alle cloud initiatieven binnen de organisatie is het zaak om hier een management of governance structuur voor in te richten. Zodra de cloud strategie en beleid helder is kan de implementatie en handhaving daarvan beginnen.

Het inrichten van governance begint bij de twee lijn partijen zoals legal, compliance, risk en security. Roep vertegenwoordigers van deze afdelingen bij elkaar en bespreek de risico’s van cloud implementaties. Vest zal een inventarisatie maken van cloud implementaties en bestaande governance structuren. Daarna volgt een voorstel voor het inrichten van een governance structuur voor cloud computing. Het is wel van belang dat dit initiatief door senior management wordt gedragen. Vest levert ondersteuning bij de risk assessments, het voorbereiden van vergaderingen en het bijhouden van een administratie.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl