Het besturen van informatiebeveiliging is de vrije vertaling van Governance. Het komt er op neer dat het proces informatiebeveiliging binnen de organisatie op diverse niveaus geborgd is en dat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt.

Governance

Essentieel binnen dit model is dat het (senior) management het commitment hiervoor heeft afgegeven. Hiermee is er direct een grondslag aanwezig voor het verkrijgen van de juiste resources (financiën, mensen en middelen) om het proces in te richten en te onderhouden.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl

Cloud Security Governance

Een specifiek onderdeel binnen Governance vormt Cloud Security Governance. Ook hiervoor bent u bij Vest aan het goede adres.

Lees verder >