“Meten is weten”. Het behoeft geen discussie dat het waarnemen van gebeurtenissen een bijdrage kan leveren aan de status van uw beveiliging dan doen alsof er niets aan de hand is. Maar is 17.500 meldingen per dag nu echt veiliger dan geblinddoekt blijven?

Security meetsystemen

Ook op het gebied van security meetsystemen, waaronder SIEM en intelligente Log Analyse, is er tegenwoordig geavanceerde technologie beschikbaar. Het kan uw organisatie ondersteunen bij het waarnemen van security gebeurtenissen van uiteenlopende aard, het kan helpen rapporteren en het kan zelfs automatisch acteren. Deze technologie is echter pas van nut wanneer u ook weet ‘wat’ u meet en wat u vervolgens met dat gegeven gaat doen.

Vest consultants zijn vertrouwd met dit soort vraagstukken en kunnen u ondersteunen bij:

•    Het selecteren van security monitoring technologie bij uw eisen en wensen;
•    Het aansluiten en inrichten van security monitoring technologie binnen uw infrastructuur;
•    Het definiëren van meetdoelen en daaraan gekoppelde acties.

Aanpak

Analyse
Het vaststellen van uw doelstellingen, eisen en wensen aan een (integraal) security monitoring systeem.

Ontwerp
Het ontwerpen van een security monitoring infrastructuur, gericht op doelstellingen en uw veranderende omgeving.

Implementatie 

•    Het (gefaseerd) implementeren van een integraal security monitoring systeem.
•    Het borgen van effectief security monitoring in de organisatie, ondersteund door opleiding, training en het bijstellen van de meetcyclus afgestemd op wijzigingen in omgeving, randvoorwaarden en eisen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl