Een security test heeft risico's waargenomen; een nieuw business project vereist hogere eisen aan beschikbaarheid en bereik. Er zijn tal van redenen waarom uw bestaande infrastructuur gerepareerd en/of verbouwd dient te worden. En dat terwijl u wel gewoon door moet kunnen werken.

Een onderneming kan vaak niet een infrastructuur geheel opnieuw ontwerpen en aanleggen om te voldoen aan nieuwe wensen en (beveiligings) eisen. Vest security professionals zijn vertrouwd met deze situaties: ze beoordelen testrapporten, wensen en eisen. Ze komen tot een plan en ontwerp. Ze zoeken altijd mogelijkheden om deze zo efficiënt en effectief mogelijk los te laten op uw infrastructuur (bijvoorbeeld door het gebruik van eventuele vervangingsbudgetten voor apparatuur).

Uw infrastructuur blijft het gehele traject bruikbaar en is bij afronding weer geschikt voor de toekomst.
Uw eigen infrastructuur, maar dan versie 2.0!

Aanpak

Requirements fase

Het verzamelen van eisen, gevolgd door structurele ordening en verificatie van deze eisen aan uw bedrijfsdoelstellingen.  Eventueel worden de eisen uitgebreid op grond van inzicht en ervaring van Vest. Dit vormt de basis voor uw nieuwe infrastructuur. 

Ontwerp

De gevormde basis wordt opgetekend in een high level design. Deze wordt zoveel als mogelijk opgebouwd uit (architectuur) services die dienen voor schaalbaarheid en herbruikbaarheid.
De huidige infrastructuur wordt geprojecteerd op het high level design. Vervolgens wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt. Pragmatisch wordt beoordeeld of én hoe bestaande componenten kunnen worden (her)gebruikt en welke componenten vervangen dienen te worden.

Implementatie en Migratieplan

Middels een stapsgewijze planning wordt de implementatie en migratie van de huidige naar nieuwe infrastructuur voltooid, met minimale impact. 

 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl