De complexiteit van grootschalige wijzigingen aan uw infrastructuur introduceert aanvullende (security) risico’s. De praktijk heeft helaas geleerd dat juist door migraties en wijzigingen aan infrastructuur er incidenten optreden. Deze hebben niet alleen de beschikbaarheid geschaad, maar ook de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie.

Migration

Het aanpassen en verbeteren van omgevingen welke in gebruik zijn en onderhevig aan andere wijzigingen vergt een extra zorgvuldige en structurele aanpak. Voorkomen dient te worden dat de huidige dienstverlening stagneert en/of wordt blootgesteld aan andere risico’s terwijl er aan gewerkt wordt.
Vest security architecten en engineers zijn vertrouwd met deze situaties en kunnen u ondersteunen in complexe migratie projecten.

 

Aanpak

De aanpak voor migratie heeft veel overeenkomsten met een traditionele Analyse – Ontwerp – Implementatie aanpak. Het vergt echter ook een aantal disciplines waar aanvullend rekening mee gehouden dient te worden.

“Het schilderen van een rijdende trein vergt meer dan alleen een bekwaam schilder.”
Deze disciplines zijn gericht op het continu analyseren van de omgeving en de wijzigingen daarop gedurende het migratietraject. Daarnaast dient er veelvuldig met functionarissen uit de indirecte omgeving gecommuniceerd te worden. Op deze manier ontstaat een beeld van niet eerder bekende wijzigingen in het omgevingslandschap en wederzijdse afhankelijkheden.
In veel gevallen wordt het migratie traject in kleinere controleerbare brokjes opgedeeld.
Aanvullend worden er in alle gevallen goede rollback scenario’s uitgewerkt waardoor de impact op eventuele (nieuwe) risico’s tot een minimum kan worden beperkt. 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl