Uw infrastructuur is complex en bestaat uit vele componenten. Het moet altijd in staat zijn om meer, sneller mogelijk te maken. Daarmee groeit ook de uitdaging om te kunnen blijven voldoen aan de (beveiligings)eisen.

Baseline informatiebeveiliging

Als de basisbeveiliging van de bouwstenen van de infrastructuur op orde is, dan kan bij uitbreiding of wijziging alle aandacht uitgaan naar de te verkrijgen meerwaarde. Uw infrastructuur vormt dan een goede en veilige fundering voor zowel huidige als toekomstige uitbreidingen.

Vest (security) architecten en engineers zijn vertrouwd met deze situaties:

•    Ze stellen vast uit welke bouwstenen uw infrastructuur bestaat;
•    Brengen daarop basis beveiligingsmaatregelen aan;
•    Maken de bouwstenen geschikt voor hergebruik bij een uitbreiding of wijziging van uw infrastructuur.


Aanpak Baseline informatiebeveiliging


Analyse fase
Het vaststellen van de aanwezige componenten in uw infrastructuur. Deze ordenen in soorten. Het vaststellen van de beveiligingseisen van uw organisatie en deze projecteren op de beveiligingseisen aan (technische) componenten. Het vaststellen van de basis beveiliging instellingen behorende bij deze soorten bouwstenen. Het vaststellen van de restpunten, deze bij voorkeur vatten in een nieuw type bouwsteen.

Implementatie
Het op peil brengen van uw huidige aanwezige bouwstenen, door het implementeren van de basis beveiliging instellingen op uw infrastructuur componenten. Het maken van templates en documentatie van deze bouwstenen, voor hergebruik bij uitbreiding of wijziging aan uw infrastructuur.

Organiseren
Het organiseren dat onderhoud aan componenten onderdeel wordt van de reguliere beheercyclus. Hieronder valt ook het toetsen en onderhouden van de basis instellingen.
Zorg dragen dat voor uitbreiding aan de infrastructuur zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 'standaard' bouwstenen. Het opnemen van eventueel nieuwe soorten bouwstenen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl