De componenten uit uw infrastructuur zijn vaak zeer veelzijdig en uitgebreid. U gebruikt in veel gevallen slechts een fractie van alle mogelijkheden. Dat is mooi, maar tevens ook verontrustend. Wanneer u niet alle mogelijkheden kent, is de kans groot dat u de (beveiligings) risico’s ook niet kent. U loopt wellicht ongezien gevaar.

Hardening & Patching

Niet alleen de voor de hand liggende componenten uit uw infrastructuur, maar bij voorkeur alle componenten dienen met regelmaat te worden gecontroleerd en bijgewerkt met nieuwe (veiligere) software en firmware versies.

Vest security engineers zijn als een personal trainer voor uw infrastructuur: het overtollige 'vet' wordt van de componenten verwijderd door passende 'hardening'. De conditie wordt op peil gehouden door 'patching' van alle componenten, rekening houdend met de beschikbaarheidseisen aan uw infrastructuur.

Uw infrastructuur doet exact wat deze dient te doen: niet meer en ook niet minder. Daarnaast wordt uw infrastructuur met grote regelmaat onderhouden en bijgewerkt met up-to-date (veilige) software en firmware versies. Uw infrastructuur is in vorm en  Top-Fit!


Aanpak Hardening & Patching


Analyse fase
Het vaststellen van soorten componenten in uw infrastructuur. Het vaststellen van de benodigde en overbodige functionaliteit. Het vaststellen van patch bronnen en frequentie voor de diverse soorten componenten (hardware / software) in uw infrastructuur.

Implementatie
Het blijvend uitschakelen van niet benodigde functionaliteit in uw infrastructuur componenten. Het regelen en uitvoeren van 'patch' criteria en handelingen behorende bij de diverse componenten en hun specifieke (beschikbaarheids) functie in de infrastructuur.

Organisatie
Het bijwerken van templates van standaard bouwstenen, aan de hand van 'hardening' richtlijnen.
Het organiseren van repeterende patch-cycli voor de diverse componenten in uw infrastructuur.
De uitvoering, bewaking en rapportage over de status van 'hardening' & 'patching' van uw infrastructuur.
Het onderhouden en bewaken van 'hardening' & 'patching' richtlijnen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl