U kunt veel investeren in de aanschaf van security technologie. Wanneer deze technologie echter niet goed wordt toegepast, dan had u deze investering wellicht beter achterwege kunnen laten.

Security technologie

De markt voor security technologie is enorm toegenomen. Waarschijnlijk wordt u regelmatig benaderd door leveranciers welke u het ideale product aanbieden als oplossing voor uw (nog niet bekende) security problemen.

De security architecten en engineers van Vest zijn vertrouwd met deze situaties:

•    Ze kunnen u ondersteunen bij de selectie van bij uw organisatie passende security technologie;
•    Ze kunnen het ontwerp voor uw security infrastructuur met u optekenen;
•    Ze kunnen u ondersteunen bij de implementatie en het in beheer nemen van uw (nieuwe) infrastructuur.

Aanpak

Analyse fase

Geen enkele situatie en omgeving is hetzelfde, maar bestaat meestal wel uit een aantal herkenbare en herbruikbare onderdelen. Tijdens de (beknopte) analyse fase wordt uw situatie en vraagstelling in kaart gebracht. In veel gevallen wordt u ook uitgedaagd om daadwerkelijk eisen en wensen vast te stellen. 

Ontwerp

Een ontwerp wordt geschetst, gebaseerd op uw huidige omgeving en de daaraan gestelde eisen en wensen voor de uitbreiding of verandering. Technologie keuze wordt voorgesteld, rekening houdend met bestaande infrastructuur, technologie en afspraken. Een Proof-of-Concept kan onderdeel zijn van het ontwerp proces. Vervolgens wordt een gedetailleerd ontwerp en bouwinstructie gemaakt. 

Implementatie

De implementatie van wijzigingen en uitbreidingen aan infrastructuur dient rekening te houden met de continuïteit en eisen aan de huidige omgeving en ‘gebruikers’. Een implementatieplan wordt geschreven, afgestemd op heersende processen binnen uw organisatie. Na juiste afstemming wordt dit plan door uw team, eventueel ondersteund door Vest engineers, gestructureerd uitgevoerd.
Als onderdeel van implementatie behoort ook het organiseren van eventueel benodigde training en overdracht naar uw reguliere beheer organisatie. 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl