Er wordt verwacht dat u ervoor zorgt dat uw apps en applicaties altijd (en overal) beschikbaar zijn, zonder excuus. En dat terwijl bedreigingen in volume en aard om dat te belemmeren toenemen.

Business Continuity Infrastructure

Beschikbaarheid van Apps en applicaties vereist een daarop afgestemde infrastructuur. Naarmate de beschikbaarheidseisen toenemen, nemen de daarmee gepaard gaande kosten aan infrastructuur exponentieel toe. De directie verwacht dat het “Twin Data Center” waarin volop is geïnvesteerd, het antwoord is op alle beschikbaarheidsuitdagingen. In de praktijk dient deze verwachting vaak bijgesteld te worden.

 

Vest Consultants

Vest consultants hebben expertise in zowel Business Continuity als infrastructuur en applicaties. Fysieke eigenschappen, keuze tussen zelf of in de Cloud, virtualisatie en redundantie technologieën… en de vereisten aan applicaties om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te garanderen bij een daarbij behorend budget. Bij het ontwerp van een Continuity en Resiliency gerichte infrastructuur kunnen Vest consultants u uitstekend ondersteunen. 

 

Aanpak

•    Al dan niet vanuit een geïnitieerd Business Continuity Programma en / of Service Level Agreements worden beschikbaarheidseisen getoetst en gehouden tegen het huidige landschap.
•    Deze eisen vormen het uitgangspunt van een ontwerp, welke in scenario’s uitgewerkt wordt in de diverse mogelijke oplossingen. Deze conceptuele alternatieven worden op hoofdlijn gecalculeerd (kosten) en gehouden tegen andere relevante eisen.
•    Een vanuit deze opties verkozen alternatief wordt in detail uitgewerkt en geïmplementeerd.
•    De effectiviteit van de verkozen infrastructuur wordt geagendeerd voor periodieke end-end test, als onderdeel van project en beheer organisatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl