Infrastructuur moet het gewoon doen, altijd en overal! Dit vergt een grondig ontwerp van een infrastructuur, met eisen die niet altijd concreet benoemd kunnen worden.

Infrastructure Design & Implementation

Vest security architecten benutten hun ervaring, inzicht en proactiviteit bij het ontwerp, de bouw en implementatie van uw infrastructuur. Op deze manier kan Vest aan die hoge verwachting voldoen.

Infrastructure Security Baseline

Als de basisbeveiliging van de bouwstenen van uw infrastructuur op orde is, dan kan bij uitbreiding of wijziging alle aandacht uitgaan naar de te verkrijgen meerwaarde. Uw infrastructuur vormt een goede en veilige fundering voor zowel huidige als toekomstige uitbreidingen. 

Lees verder >

Design implementatie

U kunt veel investeren in de aanschaf van security technologie. Wanneer deze technologie echter niet goed wordt toegepast, dan had u deze investering wellicht beter achterwege kunnen laten.


Lees verder >

Technical Security Management

Uw Information Security Manager is een duizendpoot die alle aandacht kan geven aan zowel beleid als awareness, wet- en regelgeving, incidenten, audits en heeft dan nog zeeën van tijd over om van ieder apparaat of software alle beveiligingsaspecten te kennen en bij te houden? Dan is deze pagina niet voor u bestemd!

Lees verder >

Business Continuity Infrastructure

Er wordt verwacht dat u ervoor zorgt dat uw apps en applicaties altijd (en overal) beschikbaar zijn, zonder excuus. En dat terwijl bedreigingen in volume en aard om dat te belemmeren toenemen.


Lees verder >

Hardening & Patching

De componenten uit uw infrastructuur zijn vaak zeer veelzijdig en uitgebreid. U gebruikt in veel gevallen slechts een fractie van alle mogelijkheden. Wanneer u niet alle mogelijkheden kent, is de kans groot dat u de (beveiligings) risico’s ook niet kent. U loopt wellicht ongezien gevaar.

Lees verder >

Security Monitoring

“Meten is weten”. Het behoeft geen discussie dat het waarnemen van gebeurtenissen een bijdrage kan leveren aan de status van uw beveiliging dan doen alsof er niets aan de hand is. Maar is 17.500 meldingen per dag nu echt veiliger dan geblinddoekt blijven?

Lees verder >

Security Improvement Projects

Een security test heeft risico's waargenomen; een nieuw business project vereist hogere eisen aan beschikbaarheid en bereik. Er zijn tal van redenen waarom uw bestaande infrastructuur gerepareerd en/of verbouwd dient te worden.

Lees verder >

Migration

De complexiteit van grootschalige wijzigingen aan uw infrastructuur introduceert aanvullende (security) risico’s. De praktijk heeft helaas geleerd dat juist door migraties en wijzigingen aan infrastructuur er incidenten optreden. Deze hebben niet alleen de beschikbaarheid geschaad, maar ook de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie.

Lees verder >