Een informatie architectuur voor uw onderneming wordt vaak als een IT verantwoordelijkheid gezien. Het gevolg is dat elementen die er werkelijk toe doen vaak onderschikt raken aan technische elementen. Hierdoor wordt een security architectuur in de praktijk vaak als beperkend ervaren. Met uw handen op uw rug gebonden kunt u tenslotte niet goed zaken doen.

SABSA

John Sherwood kreeg eind vorige eeuw de opdracht om een security architectuur te definiëren. Ondanks zijn ruime ervaring als systeemontwerper wist hij niet goed waar te beginnen. Hij richtte zich daarom eerst volledig op de business context van een organisatie. Vervolgens pelde hij dit laagje voor laagje af naar de hardere IT componenten en organisatie, zonder de business context uit het oog te verliezen. De geboorte van SABSA was een feit: een methodische architectuur aanpak.

In zowel ontwerp, bouw en functioneel beheer, op ieder abstractie niveau wordt meetbaar rekening gehouden met business waarden die er echt toe doen voor de organisatie. Inmiddels wordt SABSA wereldwijd toegepast bij diverse overheden en organisaties.

 

Vest consultants hanteren SABSA om uw security risico’s om te zetten in kansen!

 

Aanpak

Het doel is om Enterprise Security Architecture overal binnen een organisatie toe te passen voor maximaal resultaat. Het advies is echter om klein te beginnen. Daarom wordt samen met u gezocht naar een passend afgebakend gebied binnen uw organisatie. U kunt hierbij uw eerste ervaringen met de werkwijze en voordelen van SABSA opdoen.

Commitment en actieve (!) participatie van een multidisciplinair team is nodig. Een Enterprise Security Architectuur is niet veel waard wanneer de business niet zelf actief aan het ontwerp deelneemt. Wanneer deze eerste voorwaarden, naast een (beperkt) budget, zijn geregeld kan het team starten met het architectuurproces.

Vest organiseert regelmatig SABSA opleidingen en certificeringen verzorgt door officieel erkende SABSA opleiders op haar kantoor in Naarden of in-house.

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
office@vest.nl