Bij indiensttreding ontvangen uw medewerkers een exemplaar van het informatiebeveiligingsbeleid… U heeft recent een medewerker moeten ontslaan omdat deze per ongeluk concurrentie gevoelige informatie is verloren… De auditor zegt dat u 'iets' moet doen aan Security Awareness dit jaar, maar weet niet wat of hoe.

Awareness Programma

Het aanscherpen van houding en gedrag van uw medewerkers vraagt om inleving en creativiteit. Zeker als het gaat om onderwerpen die ver van het bed staan, zoals informatiebeveiliging.

Vest security professionals zijn vertrouwd met deze situaties: ze kennen de natuurlijke weerstand van mensen tegen onbekende (lastige) onderwerpen. Vest security professionals ontwerpen Awareness programma’s voor uw organisatie die passen bij de aard van uw onderneming. Elementen als spel, informatie, kennis maar ook confrontatie worden hierbij ingezet.

"Bewustzijn en -wording voor iedereen als een maatkostuum, geen confectie."

Aanpak Awareness Programma

Analyse fase

-    Analyse van uw organisatie, activiteiten, medewerkers en cultuur.
-    Beoordeling van de status van informatiebeveiliging binnen uw organisatie.
-    De scope, doelstellingen en planning voor het Awareness programma wordt vastgesteld.

Ontwerp

Een awareness programma kan uit verschillende componenten bestaan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: Online Awareness Game (Quiz), interactieve Live Game, Mystery Guest, Social Engineering (phishing, usb-actie, telefonisch contact), Social Media, Clean Desk, Presentatie, Film. De betreffende componenten worden geprojecteerd naar geselecteerde doelgroepen en in een programma verwerkt.

Uitvoering

-    Voorbereiding van communicatie en (technische) faciliteiten.
-    Uitvoering van het Awareness Programma.
-    Begeleiding, bewaking, facilitering van het Awareness Programma.
-    Rapportage en Evaluatie
 

Meer weten?

Neem contact met ons op via:

+31 (0) 35 601 1214
 office@vest.nl

Klantcase Security Awareness

De alert online campagne was voor het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) de aanleiding om aandacht te besteden aan de awareness van medewerkers voor informatiebeveiliging. Rond de Alert Online actieweek heeft Vest voor dit ziekenhuis een op maat gemaakte Awareness Campagne samengesteld.
Lees verder >