Nieuws

maandag 25 juni 2018

AVG | een maand later

Geschreven door Kees Mastwijk

Het is nu een ruime maand na de invoering van de AVG/GDPR. Velen zijn nog druk met het implementeren van de benodigde maatregelen, anderen zetten de puntjes op de i. Is de AVG storm gaan liggen?

Er is het een en ander gebeurd de afgelopen maand. We hebben bedrijven voorbij zien komen die beweren een AVG keurmerk uit te kunnen geven. De AP waarschuwt dat er tot op heden geen officiële keurmerken bestaan.

Wel is de AP betrokken bij het proces voor het uitgeven van AVG certificaten. Er zal op termijn een AVG certificaat verkregen kunnen worden als je volgens de regels van de AVG persoonsgegevens verwerkt. Er zijn op dit moment geen organisaties die een AVG certificaat kunnen uitgeven. Ontwikkelingen ten aanzien van bedrijven die dit wel mogen gaan doen zijn te volgen op de website van de AP en die van de Raad voor de Accreditatie (RvA).

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuws. Onder andere is het toezichtkader gepubliceerd[1], een overzicht van de uitgangspunten voor toezicht voor 2018-2019. We lezen dat een van de kernactiviteiten voor de komende periode het bieden van ‘guidance’ voor de naleving van de privacywetgeving. In de aanloop naar de AVG/GDPR is er al stevig ingezet op awareness, dit wordt voortgezet. 

Verder wordt genoemd het behandelen van klachten. Dit is onderdeel van de strategie die al eerder door de AP werd gedeeld. Onderwerpen in deze strategie zijn onder andere controleren of een Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld voor de organisaties waarvoor dit verplicht is. Ook zal toezicht en handhaving zal plaats vinden aan de hand van de klachten die ontvangen worden. Serieuze meldingen over inbreuk op de AVG zal mogelijk leiden tot een vervolgonderzoek. Verder zal de AP zich blijven bezig houden met wetgevingsadvies.

Anders nieuws de afgelopen maand was dat de Belastingdienst heeft aangegeven een jaar extra nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de AVG. Er kan nog niet worden voldaan aan alle maatregelen. Zo loopt de Belastingdienst aan tegen problemen met het Burgerservicenummer in een bepaald formulier dat gebruikt wordt, en ook is de wijze waarop camerabeelden worden gebruikt voor toezicht op de motorrijtuigenbelasting in strijd met de privacywet.

In de dagelijkse praktijk merken we bij onze klanten dat er vooral behoefte is aan praktische antwoorden op AVG onderwerpen. Van het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van foto’s van medewerkers voor bedrijfsdoeleinden, Wet Openbaar Bestuur (WOB) vs. AVG, tot aan de wijze waarop toestemming vastgelegd moet worden.

Anders nieuws de afgelopen maand was dat de Belastingdienst heeft aangegeven een jaar extra nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de AVG. Er kan nog niet worden voldaan aan alle maatregelen. Zo loopt de Belastingdienst aan tegen problemen met het Burgerservicenummer in een bepaald formulier dat gebruikt wordt, en ook is de wijze waarop camerabeelden worden gebruikt voor toezicht op de motorrijtuigenbelasting in strijd met de privacywet.

In de dagelijkse praktijk merken we bij onze klanten dat er vooral behoefte is aan praktische antwoorden op AVG onderwerpen. Van het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van foto’s van medewerkers voor bedrijfsdoeleinden, Wet Openbaar Bestuur (WOB) vs. AVG, tot aan de wijze waarop toestemming vastgelegd moet worden.[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toezichtkader_autoriteit_persoonsgegevens_2018-2019.pdf

Print

Tags:

x

Nieuwsbrief

 

Blijf op de hoogte van de laatste security ontwikkelingen door je nu in te schrijven voor de Vest nieuwsbrief!


Ja, ik wil die nieuwsbrief!


 


Security 15 Minutes Live

Met Marc Hullegie

IT Tomorrow

met Marc Hullegie